CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
********************

✌Buổi 1: "Thử thách trải nghiệm đầu Khóa".
✌Buổi 2: “Kiến thức cơ bản về Bất động sản Thổ cư.”
✌Buổi 3: “Định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản”.
✌Buổi 4: “Các kênh và công cụ truyền thông Bất động sản, cách viết bài truyền thông Bất động sản hấp dẫn, ra tiền, cách tạo hệ thống tin vệ tinh”.
✌Buổi 6: “Thiết lập công cụ và các thao tác đăng tin”.
✌Buổi 6: “Cuộc điện thoại đầu tiên của khách hàng”.
✌Buổi 7: “Dẫn khách xem nhà, các tình huống thực tế khi dẫn khách.”
✌Buổi 8: “Các bước chăm khách cũ”.
✌Buổi 9: “Pháp lý trong giao dịch Bất động sản và tư vấn khách hàng”.
✌Buổi 10: “Kịch bản đưa "họ khách hàng" đi xem lại nhà”.
✌Buổi 11: “Các tình huống đàm phán, thương lượng giá trong giao dịch”.
✌Buổi 12: “Tư vấn khách hàng ôm tiền đặt cọc”.
✌Buổi 13: “Trên bàn đàm phán - đặt cọc”.
✌Buổi 14: “Hậu đặt cọc và các thủ tục công chứng, sang tên, chốt giao dịch.”
✌Buổi 15: Kiểm tra kiến thức cuối Khóa.

********************************

Visitors